Biotechnologia Robi Różnicę!
Tel.: +48 (32) 789-51-41

Projekty

Informacja n.t. zakończenia realizacji projektu “Pilotaż Seal of Excellence poddziałanie 2.4.1″

Szanowni Państwo, W dniu 15.02.2018 zakończono realizacje projektu pt. ” Rynkowe wdrożenie bazującego na procesach biotechnologicznych kompaktowego bioreaktora trójfazowego – BIOUTIL”. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.4 Współpraca

Czytaj

Informacja n.t. realizacji projektu Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu Projekt realizowany jest w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw  Poddziałanie  Badania przemysłowe i prace

Czytaj

Informacja n.t. realizacji projektu “Pilotaż Seal of Excellence poddziałanie 2.4.1″

Rynkowe wdrożenie bazującego na procesach biotechnologicznych kompaktowego bioreaktora trójfazowego – BIOUTIL Projekt realizowany jest w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Pilotaż Seal of Excellence poddziałanie 2.4.1

Czytaj