Biotechnologia Robi Różnicę!
Tel.: +48 (32) 789-51-41

Produkty

Kompleksowość obsługi klienta, będąca jednym z celów strategicznych naszej firmy, wymaga dostosowania naszej oferty produktowej do jego potrzeb.

Główny wyrób, instalacje do biochemicznej utylizacji lotnych związków organicznych, są projektowane i konstruowane w oparciu o wyniki analizy parametrów gazów wylotowych. Doradztwo techniczne obejmuje różne aspekty systemu ochrony środowiska u klienta wraz z pomiarami TOC i LZO z wykorzystaniem chromatografii.

To oraz nieustanie prowadzone obserwacje i doświadczenia w firmowym Laboratorium Badawczym wyposażonym w najwyższej klasy aparaturę badawczo-pomiarową zapewniają dobór optymalnego rozwiązania adekwatnego do rodzaju i stężenia zanieczyszczeń gazowych, a także ciągłe doskonalenie oferowanej technologii.

System aktywnej obsługi klienta dopełnia nasze działania na polu współpracy i obsługi klienta.