Biotechnologia Robi Różnicę!
Tel.: +48 (32) 789-51-41

O nas

Ekoinwentyka jest dynamicznie rozwijającą się firmą wprowadzającą na rynek własne innowacyjne rozwiązania w obszarze oczyszczania powietrza.

Nasze działania oparte są na poszukiwaniu twórczych rozwiązań zdefiniowanych problemów szczególnie w zakresie ekologii i ochrony środowiska wykorzystując do tego innowacyjne narzędzia i technologie, a także pobudzanie twórczego myślenia w różnych dziedzinach, wykorzystując wiedzę oraz nabyte doświadczenie, co pozwala na implementację innowacyjnych, ekonomicznie i ekologicznie atrakcyjnych rozwiązań dla przemysłu.

Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z głównych problemów w wielu obszarach miejskich na całym świecie. Spośród ogromnej ilości polutantów emitowanych do atmosfery lotne związki organiczne „LZO” (ang. Volatile Organic Compounds, VOC’s) są jedną z najbardziej niebezpiecznych grup zanieczyszczeń powietrza. Duże zainteresowanie emisją VOC’s jest również związane z ogromną łatwością tworzenia ozonu O3 w obecności NOx, a jak wiadomo ozon jest kluczowym składnikiem fotochemicznego smogu. Szkodliwość tych zanieczyszczeń wynika nie tylko z ich toksyczności, jako określonych substancji, ale i z faktu, że wiele z nich ulega w powietrzu skomplikowanym przemianom, w wyniku czego toksyczność emisji może się potęgować. W ostatniej dekadzie, biologiczna degradacja lotnych związków organicznych emitowanych do atmosfery stała się alternatywą dla wielu fizycznych i fizykochemicznych metod oczyszczania powietrza. Właśnie wykorzystanie metod biologicznego oczyszczania LZO opartego na autorskim know-how jest wiodącym produktem naszej firmy.