Biotechnology Makes the Difference!
Telephone No.: +48 (32) 789-51-41

Tenders

(Polski) Informacja o wyniku postępowania w sprawie wyłonienia „Endusera” (użytkownik końcowy i odbiorca technologii) projektu, reprezentującego przemysł lakierniczy/odlakierowania i oferującego wynajem powierzchni badawczej do prac rozwojowych realizowanego projektu wraz z zobowiązaniem do zakupu Instalacji dostosowanej do potrzeb Enduser’a zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr _5_ z dnia 22.05.2018 r.

Sorry, this entry is only available in Polski.

Read more

(Polski) 22-05-2018 Zapytanie ofertowe nr _5_ na wyłonienie „Endusera” (użytkownik końcowy i odbiorca technologii) projektu, reprezentującego przemysł lakierniczy/odlakierowania i oferującego wynajem powierzchni badawczej do prac rozwojowych realizowanego projektu wraz z zobowiązaniem do zakupu Instalacji dostosowanej do potrzeb Enduser’a po przeprowadzeniu badań.

Sorry, this entry is only available in Polski.

Read more

(Polski) Informacja o wyniku postępowania w sprawie wyłonienia dostawcy elementów budowy KBT zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr _4_ z dnia 03.04.2018 r.

Sorry, this entry is only available in Polski.

Read more

03-04-2018 Request for proposal No. _4_ for selecting a supplier of KBT construction elements and automation elements of KBT

Sorry, this entry is only available in Polski.

Read more

(Polski) Informacja o wyniku postępowania w sprawie wyłonienia dostawcy elementów budowy KBT zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr _3 z dnia 06.12.2017 r.

Sorry, this entry is only available in Polski.

Read more

Information about the outcome of the procedure for selecting a subcontractor of research and development works of 05.12.2017

Sorry, this entry is only available in Polski.

Read more

(Polski) 06-12-2017 Zapytanie ofertowe nr _3_ na wyłonienie dostawcy elementów budowy KBT

Sorry, this entry is only available in Polski.

Read more

05-12-2017 Inquiry no. _2_ to select a subcontractor for R & D works

Sorry, this entry is only available in Polski.

Read more

Information about the outcome of the procedure for selecting a subcontractor of research and development works of 28.11.2017

Sorry, this entry is only available in Polski.

Read more

(Polski) Zapytania oferenta z dn. 28.11.2017 do Zapytanie ofertowe nr _1a_ na wyłonienie podwykonawcy prac badawczo-rozwojowych wraz z odpowiedzią do zapytania oferenta

Sorry, this entry is only available in Polski.

Read more