Biotechnologia Robi Różnicę!
Tel.: +48 (32) 789-51-41

Doradztwo technologiczne

Wykorzystując posiadane doświadczenie wspomagamy naszych klientów w realizacji ich celów w obszarze ochrony środowiska. Oferujemy:

  • Usługi doradcze w zakresie projektowania nowych urządzeń, powiększania skali istniejących reaktorów, optymalizacji pracy już pracujących oraz adaptacji innowacyjnego podejścia wykorzystującego procesy bioeliminacji do oczyszczania powietrza z LZO oraz biodegradacji olejów smarowych zanieczyszczających glebę oraz wodę.
  • Pomoc we wdrażaniu innowacyjnych technologii.
  • Usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska wspomagające podejście proekologiczne i zrównoważony rozwój w obszarach:

- Woda, jej zasoby, główne źródła zanieczyszczenia i ochrona.
- Powietrze, rodzaje zanieczyszczeń powietrza i jego ochrona. Hałas, drgania i wibracje w przemyśle i komunikacji.
- Energetyka i jej wpływ na zanieczyszczenie elementów środowiska.
- Technologie produkcji żywności.
- Gospodarka zużytymi elementami obiektów technicznych i pojazdów.
- Gospodarka odpadami.
- Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska.
- Prośrodowiskowe strategie rozwoju gospodarczego – analiza różnych aspektów relacji człowiek-środowisko.