Biotechnologie macht einen Unterschied
Telefonnummer: +48 (32) 789-51-41

Informationen zur Projektumsetzung “Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

Leider ist der Eintrag nur auf Polski verfügbar.